Ενημέρωση Επενδυτών - Ανακοινώσεις
 
 
Δελτία Τύπου - Αρχείο

2011

Εξαγορά του ποσοστού 11% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΥΗΕ Κερασόβου Ανώνυμος Ενεργειακή Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία»
Download PDF

Ασφαλιστικά μέτρα κατά της «ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.»
Download PDF

Ανακοίνωση για υπογραφή του Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών.
Download PDF

Συγχώνευση δι' απορροφήσεως 100% θυγατρικών εταιρειών.
Download PDF


2010

Ανακοίνωση του αριθμού Δικαιωμάτων ψήφου και του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου μετά την ολοκλήρωση της αύξησης
Download PDF

Εισαγωγή μετοχών από Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών της εταιρίας
Download PDF

Πλήρης κάλυψη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων
Download PDF

Ανακοίνωση διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Download PDF

Aνακοίνωση της τιμής διάθεσης της εταιρείας αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
Download PDF

Εξαγορά της εταιρείας NESOLANO LIMITED
Download PDF

Ανακοίνωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Download PDF

Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της θυγατρικής της εταιρείας «Compton House Ηellas Α.Ε.»
Download PDF

Ανακοίνωση νέας εμπορικής διευθύντριας της εταιρίας
Download PDF

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3845/2010, το ποσό της έκτακτης εισφοράς έτους 2010
Download PDF

Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης της 29.06.10
Download PDF

Αλλαγή στη σύνθεση Μελών ΔΣ
Download PDF

Πρόσκληση των μετόχων σε ΤΓΣ της 29.06.10
Download PDF

 
Έκθεση του ΔΣ της εταιρείας Ι.Κλουκίνας - Ι.Λάππας ΑΕ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
Download PDF

 
Διευκρίνηση επι δημοσιεύματος της εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Download PDF

2004 - 2009

Σχολιασμός αποτελεσμάτων της περιόδου από 01.01-30.09.09 Download PDF

  Νέο έργο 2.2εκ. ευρώ για την Τεχνική Εταιρεία Ιωάννης Κλουκίνας-Ιωάννης Λάππας ATE
Download PDF

 
Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Download PDF

 
H εταιρεία ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου από 01.01-30.06.09
Download PDF

 
Ανακοίνωση σύμφωνα με την από 16.07.09 απόφαση του ΔΣ
Download PDF

 
Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Download PDF

 
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της περιόδου από 01.01-31.03.09
Περισσότερα


 Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης της 20.5.09 Download PDF
 
  Σχολιασμός αποτελεσμάτων εννιαμήνου 2008 Download PDF

 
Σχολιασμός αποτελεσμάτων Α εξαμήνου 2008 Download PDF

 
Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος 2008 Download PDF

 
Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του Ν.3556-2007 Download PDF

 
Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Download PDF


  Ετήσια ενημέρωση Αναλυτών
Περισσότερα

 
Σχολιασμός αποτελεσμάτων εννιαμήνου 2008
Download PDF


Ανακοίνωση σύμφωνα με το από 24.11.08 πρακτικό Δ.Σ.
Περισσότερα

Η εταιρεία Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας ανακοινώνει
Περισσότερα

Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου
Download PDF

Διάθεση Πληροφοριακού σημειώματος Απόσχισης κατασκευαστικού κλάδου
Περισσότερα

Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης της 29.5.08
Download PDF

H εταιρεία ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου από 01.01-31.03.08
Περισσότερα

Ανακοίνωση και Δημοσίευση των Οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο 01.01-31.03. 2008: Τετάρτη 28 Μάιου 2008

Διάθεση Ετήσιου Δελτίου της χρήσης 2007
Περισσότερα

Πρόσκληση των μετόχων σε Ετήσια Γενική Συνέλευση
Download PDF

Παρουσίαση της Ι ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ � Ι ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ στην ένωση θεσμικών επενδυτών
Περισσότερα

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών
Περισσότερα

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 9/04/2008
Περισσότερα

Επαναδημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών χρήσης
Περισσότερα

Σχολιασμός αποτελεσμάτων της χρήσης 2007
Περισσότερα

Οικονομικό Ημερολόγιο 2008
Περισσότερα

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης 29.2.08. 05.03.08
Περισσότερα

Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης [PDF] 28.02.08
Περισσότερα

Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση [PDF]
Περισσότερα

Ανακοίνωση Δ.Σ. 29.01.08
Περισσότερα

Νέα Έργα 10.200.000 ευρώ για την Εταιρεία Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας Α.Ε.
Περισσότερα

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν.3556
Περισσότερα

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν.3556
Περισσότερα

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν.3556
Περισσότερα

Διαφοροποίηση αντληθέντων κεφαλαίων [PDF]
Περισσότερα

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν.3556
Περισσότερα

Νέο κατάστημα Mothercare 265 τ.μ. λειτουργεί στην Σερβία στο εμπορικό κέντρο Delta City 67, Νέο Βελιγράδι

Εγκρίθηκε η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών...
Περισσότερα

Σχολιασμός αποτελεσμάτων περιόδου 01.01 - 30.09.2007 Περισσότερα

Εξαγορά της εταιρείας παιχνιδιών Early Learning Center στην Ελλάδα Περισσότερα

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν.3556
Περισσότερα

Εγκρίθηκε η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών
Περισσότερα

Συμμετοχή της στο Annual Pan European Small/Mid Cap Conference 2007
Περισσότερα

Συμμετοχή στην ίδρυση της εταιρίας «ΕΝΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Περισσότερα

Συμφωνία με την Mothercare UK για την ανάπτυξη καταστημάτων Early Learning Centre στις χώρες των Βαλκανίων
Περισσότερα

Νέο κατάστημα Mothercare στην Χαλκίδα
Περισσότερα

Νέα Έργα 7 5 εκ. ευρώ για την εταιρεία Ι. Κλουκινας - Ι. Λάππας ΑΕ
Περισσότερα

Δημοσιοποίηση σημαντικών συμμετοχών με βάση τον ν.3556/2007
Περισσότερα

Ανακοίνωση
Περισσότερα

Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και διανομή δωρεάν μετοχών
Περισσότερα


Σύμφωνα με το άρθρο 282 του Κανονισμού του Χ.Α. και τις διατάξεις του Π.Δ.51/1992 η εταιρεία Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας ΑΕ ανακοινώνει
Περισσότερα


Νέο Έργο 2.000.000 ευρώ για την Εταιρεία Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππας Α.Ε.
Περισσότερα

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων � Κατ� άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985
Περισσότερα


Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος 2006
Περισσότερα


Μεταβολή Δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Π.Δ 51-1992
Περισσότερα


Νέο έργο 3.683.005,01 ευρώ
Περισσότερα

Γενική Συνέλευση
Περισσότερα

Νέο Κατάστημα Μothercare στον Αλιμο
Περισσότερα

Ανακοίνωση συγχώνευσης
Περισσότερα

Σε συνέχεια της γνωστοποίησης...
Περισσότερα

Γνωστοποίηση της 30.03.07
Περισσότερα

Νέα έργα 10.000.000 ευρώ
Περισσότερα

Aνακοίνωση επανασύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων
Περισσότερα

Σχολιασμός αποτελεσμάτων χρήσης 2006 Download PDF


Aνακοίνωση επανασύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων Δελτίο Τύπου

Τροποποίηση των οικονομικών καταστάσεων Δελτίο Τύπου

Σχολιασμός αποτελεσμάτων περιόδου 01.01 - 30.06.06 Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση αναδιατύπωσης λογιστικών καταστάσεων Δελτίο Τύπου

Γνωστοποίηση 6/7/2006 Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος 2005 Δελτίο Τύπου

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Δελτίο Τύπου

Γνωστοποίηση αναμόρφωσης των στοιχείων και πληροφοριών περιόδου από 01.01.-31.03.06 Δελτίο Τύπου

Λοιπές ανακοινώσεις Δελτίο Τύπου

Πρόσκληση των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Δελτίο Τύπου

Απάντηση σε ερωτήματα του ΧΑ Δελτίο Τύπου

Απάντηση σε ερωτήματα του ΧΑ Δελτίο Τύπου

Γνωστοποίηση (εν συνεχεία της 23/2/2006) Δελτίο Τύπου

Γνωστοποίηση αναμόρφωσης στοιχείων και πληροφοριών με την από 23/2/2006 απόφαση του ΔΣ της εταιρίας Δελτίο Τύπου

Γνωστοποίηση αναμόρφωσης στοιχείων και πληροφοριών με την από 14/2/2006 απόφαση του ΔΣ της εταιρίας Δελτίο Τύπου

Τροποποίηση των οικονομικών καταστάσεων
Περισσότερα

Σχολιασμός αποτελεσμάτων περιόδου 01.01 - 30.06.06
Περισσότερα

Ιδιαίτερα θετικά τα αποτελέσματα χρήσης 2005 για την Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας Α.Ε.

Περισσότερα

Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και διανομή δωρεάν μετοχών.
Περισσότερα

Αλλαγή επωνυμίας εταιρίας.
Περισσότερα

Γνωστοποίηση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την διανομή δωρεάν μετοχών
Περισσότερα

Ορίστηκαν σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη
Περισσότερα

Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 9/1/2006.
Περισσότερα

Αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα της Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
Περισσότερα

Αποτελέσματα 6-μηνου Περισσότερα

Αποτελέσματα 3-μηνου
Περισσότερα

Νέα καταστήματα Mothercare στην Βουλγαρία και στα Σκόπια Περισσότερα

Η Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας ΑΕ δυναμικά στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Download PDF


Δύο νέα έργα για Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. Περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων
Download PDF


Παρουσίαση σε εκπροσώπους και αναλυτές Χρηματιστηριακών εταιρειών
Download PDF

Νέο έργο από την  Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας ΑΕ στο κέντρο της Αθήνας
Download PDF

Ανάθεση έργου 2,5 εκατ. ευρώ
Download PDF

Ανάθεση έργου 2,5 εκατ. ευρώ
Download PDF

Ανακοίνωση ίδρυσης της εταιρείας Sysmerom
Download PDF


Στην Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ η επέκταση του Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων
Download PDF